Specialismen

Wij zijn gespecialiseerd in multidisciplinaire revalidatie voor alle aandoeningen van het bewegingsstelsel (na ingreep aan de heup, knie, schouder, na amputatie of na een trauma) en in de revalidatie van alle neurologische aandoeningen (NAH of niet aangeboren hersenletsel, letsels van het zenuwstelsel…).

Daarnaast bieden we, in samenwerking met gespecialiseerde artsen, ambulante zorgprogramma’s aan voor oncologische revalidatie, revalidatie voor cardiale en longproblematiek, chronische pijn, obesitas en bekkenbodemre-educatie, waarbij we voor iedere patiënt streven naar een leven vol kwaliteit en mogelijkheden.