Psychologen

Geconfronteerd worden met een ziekte of aandoening is vaak een ingrijpende ervaring en kan je uit balans brengen. Het kan veel emoties oproepen en vragen of twijfels doen rijzen. Gesprekken met een psycholoog kunnen je helpen om beter om te gaan met jouw ziekte of aandoening.

In AZ Monica werken verschillende psychologen, verbonden aan een specifieke dienst (oncologie, palliatief support team, pijncentrum, obesitaskliniek, neuropsychologie en revalidatie). Zij bieden psychologische ondersteuning aan alle patiënten van deze diensten. In bepaalde situaties kan een arts, verpleegkundige of patiënt van een andere dienst een vraag (gerelateerd aan de reden van opname) naar psychologische ondersteuning stellen. Deze patiënten worden dan kort begeleid en doorverwezen.

Onze psychologen: