Neonatologie

Als je pasgeboren kindje extra bewaking en verzorging nodig heeft, zal het verblijven op de afdeling neonatologie. Hier kunnen we je baby constant opvolgen.

Opname neonatologie

Een opname op de neonatologie gebeurt wanneer…

  • je baby te vroeg geboren is (< 33 weken)
  • het geboortegewicht te laag is (minder dan 2.400 gram) voor een zwangerschapsduur van 36 weken
  • je baby een specifieke behandeling nodig heeft, zoals medicatie die wordt toegediend via een infuus (bijvoorbeeld antibiotica)
  • je baby ademhalingsondersteuning nodig heeft
  • de geboorte moeizaam verliep en je baby geen goede start kon maken
  • je baby ziek is, koorts heeft of geen constante temperatuur kan behouden

De kinderarts

Het is de kinderarts of pediater die beslist of je baby opgenomen moet worden op de afdeling neonatologie. Dit kan meteen na de geboorte zijn, maar ook nog na enkele uren of dagen. Dit is volledig afhankelijk van de gezondheidstoestand van je kind.

De kinderarts komt dagelijks op controle en bespreekt het verloop van het verblijf met de ouders. Ook de vroedvrouwen staan dag en nacht paraat om zowel jou als je baby te ondersteunen en begeleiden tijdens deze periode.

Mama op materniteit

Na de bevalling kan je tot vijf nachten bij ons verblijven wanneer je baby opgenomen is op de afdeling neonatologie. Het is mogelijk dat je baby langer dan vijf nachten moet blijven. Wanneer dit het geval is, spreken we samen met de ouders af wanneer ze terug naar het ziekenhuis komen voor de voedingen en zorg van hun baby.

Rooming-in

Als de opname op neonatologie ten einde loopt, zorgen we ervoor dat de ouders en hun baby – voordat die mee naar huis gaat – 24 uren samen hebben doorgebracht. Dit noemen we rooming-in en het zorgt ervoor dat jullie met zelfvertrouwen en een gerust gevoel naar huis kunnen vertrekken. Ook dan staat ons team continu voor jullie klaar.

Bezoek op neonatologie

Ouders zijn 24 uur op 24 welkom om zo de ouder-kindrelatie te bevorderen. Alle zorgen voor de baby gebeuren in samenspraak, en zo vaak mogelijk als de ouders erbij zijn. Huid-op-huidcontact wordt hier ook sterk aangeraden, omdat dit het herstel en de groei van de baby bevordert. Hiervoor hebben we aparte ruimtes voorzien zodat je de nodige privacy hebt.

Er is geen bezoek toegestaan op de afdeling zelf, maar er zijn wel raambezoekjes mogelijk indien de gezondheid van de baby dit toelaat.

Documenten

Wegwijs doorheen de zwangerschap, geboorte en kraamtijd