Onderzoeken

Deze lijst met onderzoeken is niet limitatief en kan voortdurend worden aangevuld. Neem gerust contact op met de medische dienst om te informeren naar bepaalde onderzoeken.

D

DAT-scan

Opsporing ziekte van Parkinson

E

EMG

Elektromyografisch onderzoek

P

Polysomnografie (PSG)

Slaaponderzoek