Onderzoeken

In het Cathlab of hartcatheterisatie-labo verrichten we onderzoek naar het hart en geven we de patiënten de nodige behandeling. De dag van het onderzoek verblijf je op de Cardio Lounge of op onze verpleegafdeling.

Deze lijst met onderzoeken is niet limitatief en kan voortdurend worden aangevuld. Neem gerust contact op met de medische dienst om te informeren naar bepaalde onderzoeken.

C

Coronaire CT-scan

Computer Tomografie hart

Coronarografie

Onderzoek kransslagaders

D

DSE

Dobutamine-stressechocardiografie

E

Echocardiografie

Echografie hart

EKG

Elektrocardiogram

Event recording

Thuisopvolging hartritme (5-7 dagen)

F

Fietsproef

Ergometrie

H

Hartkatheterisatie

Onderzoek hart aan de hand van een katheter

Holtermonitoring

Thuisopvolging hartritme (24 -72 uur)

M

Mibi-onderzoek

Hartperfusieonderzoek

MRI-scan

Magnetic Resonance Imaging (magneet- en radiogolven)

T

TEE

Echocardiografie slokdarm