Netvlies

Meer informatie over deze aandoening is terug te vinden op oogkliniek.be

Het netvlies is een lichtgevoelige laag aan de binnenkant van het oog, in het tweede deel van het oog achter de lens. Er kunnen zich tal van aandoeningen voordoen aan het netvlies.

Floaters of vlokken lijken op haartjes of vliegjes die plots zichtbaar zijn en in het oog meebewegen. Ze ontstaan door structuurveranderingen in de gel van het oog, meestal op middelbare leeftijd, of na een trauma. Floaters laat je best nakijken door de oogarts omdat ze gepaard kunnen gaan met een netvliesscheur.

Arteriële occlusie in het oog is een afsluiting van een bloedvat in het oog. Het meestvoorkomende symptoom van een arteriële occlusie is de plotse vermindering van het zicht.

Veneuse occlusie in het oog is een aflsuiting van een ader in het oog. De meestvoorkomende symptomen daarvan zijn vermindering van het zicht en vlekkerig zicht.

Centraal serieuse chorioretinopathie (CSCR) is een aandoening van het netvlies die meestal ontstaat vanuit een verdikt vaatvlies. Door de verdikking van het vaatvlies met stuwing van de bloedvaten kunnen lekkagepunten ontstaan ter hoogte van de breuklijn tussen net- en vaatvlies. Daardoor ontstaat een vochtophoping met gestoord centraal zicht.

Onderzoek

Er zal altijd eerst een algemeen oogheelkundig onderzoek met oogfundusonderzoek gbeuren. De pupil wordt dan verwijd met druppels. Enkele bijkomende onderzoeken kunnen zijn:

  • kleurfoto
  • optical coherence tomography (OCT)
  • fluo-angiografie
  • indocyanine groen angiografie (ICG)
  • echografie (B-scan)
  • gezichtsveldonderzoek
  • elektrofysiologie
  • bloedafname
  • cardiovasculair/neurologisch/reumatologisch onderzoek
  • beeldvorming

Behandeling

Laser

In geval van een netvliesscheur of risicovolle zone van verdunde retina zal de verdunde zone worden afgebakend door de laserbehandeling.

Bij een trombose of diabetische retinopathie kan een laserbehandeling de zones van ischemie ter hoogte van het netvlies behandelen.

In geval van lekkage aan het netvlies met vocht in of onder het netvlies kan lokale laser deze lekkage stoppen.

Bij fotodynamische laserbehandeling wordt het geneesmiddel Visudyne in een ander van de arm ingespoten, dat zijn weg zoekt naar de abnormale bloedvaatjes in het oog. Met een niet-thermische laser wordt dan de aangetaste zone van het netvlies bestraald.

Een laserbehandeling duurt gemiddeld tien minuten.

Intravitreale injectie

Bij een invitreale injectie wordt medicatie toegediend in het oog met een dunne injectienaald. Het product wordt ingespoten in het glasvocht of vitreum van het oog via de buitenste witte laag van het oog (sclera). Verschillende netvliesaandoeningen komen hiervoor in aanmerking.

Vitreoretinale heelkunde

Soms moet een netvliesoperatie plaatsvinden door middel van een vitrectomie, het letterlijk wegnemen van het glasvocht. Er worden gaatjes gemaakt in het wit van het oog om dit te doen. De operatie duurt een klein uurtje en wordt onder volledige verdoving uitgevoerd.