Neuro-oftalmologie

Meer informatie over deze aandoening is terug te vinden op oogkliniek.be

Onze hersenen zijn onmisbaar voor de integratie en interpretatie van de visuele input. Het beeld dat ons oog opneemt, legt een lange weg af in onze hersenen tot aan de achterste kwabben, die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van visuele informatie. Daarom is er een grote wisselwerking tussen hersenaandoeningen enerzijds en ons zicht anderzijds.

Ook de oogbewegingen worden door onze hersenen en perifere zenuwen gestuurd en deze aansturing kan fout lopen bij neurologische aandoeningen. Zo kunnen trillende beelden of dubbele beelden ontstaan. Het onderzoek van deze symptomen en het opsporen van oorzakelijke verbanden is het werkterrein van de neuro-oftalmologie.