Onderzoeken

Deze lijst met onderzoeken is niet limitatief en kan voortdurend worden aangevuld. Neem gerust contact op met de medische dienst om te informeren naar bepaalde onderzoeken.

D

DAT-scan

Opsporing ziekte van Parkinson

M

Mibi-onderzoek

Hartperfusieonderzoek

P

PET-scan

PET-CT

S

Scintigrafie algemeen

Scan na toediening radioactieve stof

Sentinelprocedure

Schildwachtklier (bij borstkanker patiënten)

V

Ventriculografie

Bepaling ejectiefractie